CABERNET SAUVIGNON


Cabernet Sauvignon është ndër llojet më të përhapura të rrushit në botë.

Vera e prodhuar nga ky lloj i rrushit cilësohet ndër verërat më të mira të botës.

Njihet me disa emra varësisht se cilit rajon i përket.

Cilësohet si verë tanike me ngjyrë të kuqe rubini, e thatëme shije të harmonizuar.

Preferohet të konsumohet në temperaturë prej: 15 C - 18 C

Më së miri kombinohet me mish të pjekur, kërpudha dhe sallata